Tudakozót sújtott az 5 millió forint összegű bírság - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

Tudakozót sújtott az 5 millió forint összegű bírság

adatvédelem gdpr

tudakozo_02.jpg

Jogalap hiánya és elszámoltathatóság elvének megsértése a bírság alapja.

A panaszos kérte a személyes adatainak (név, lakcím, telefonszám) egy online tudakozóból való törlését egymást követő három alkalommal is. Először technikai probléma miatt az automatikus törlési folyamat nem futott le megfelelően. Ezt követően kezelői hiba miatt nem sikerült a törlés, harmadik alkalommal, közel két hónappal az első törlési kérelmet követően sikeresen törölte az online tudakozó a személyes adatokat.

A tudakozó a hozzájárulás jogalapjára alapozta a személyes adatok online tudakozóban történő megjelenítését, nyilvánossá tételét. A hozzájárulásnak az általános adatvédelmi rendelet szerinti definíciója szerint megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia, önkéntesnek kell lennie és az érintett akaratának konkrét, egyértelmű, nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján történő kinyilvánításának kell lennie.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A panaszos és a tudakozó között létrejött első szerződés értelmében a panaszos nem járult hozzá ahhoz, hogy a tudakozó a személyes adatai közül a nevét, állandó lakcímét és hívószámát közzétegye. A későbbiek során az újra-szerződéskor azonban a tudakozó szerint megadásra került a telefonkönyvi hozzájárulás is a kérelmező részéről, és ezért szerepeltek a panaszos személyes adatai a tudakozóban.

Azonban az Adatvédelmi Hatóság álláspontja szerint a hozzájárulás megadását, annak önkéntességét, és azt, hogy a kérelmező nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelezte, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok nyilvánosságra hozásához, a panaszos által előadott és becsatolt bizonyítékok nem támasztják alá.

Az adatkezelő köteles úgy dokumentálni és nyilvántartani az adatkezelést, hogy annak jogszerűsége utólag bizonyítható legyen. Mivel a tudakozó nem képes az adatvédelmi alapelveknek való megfelelés igazolására ezen adatkezelés tekintetében, ezért megsértette az általános adatvédelmi rendelet szerinti elszámoltathatóság alapelvét.

Az Adatvédelmi Hatóság elmarasztalta a tudakozót azért, mert online tudakozójából nem törölte a kérelmező kérelmére annak személyes adatait, valamint jogalap nélkül hozta nyilvánosságra a panaszos személyes adatait az online tudakozójában. Az Adatvédelmi Hatóság 5 000 000 Ft összegű adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a tudakozót.

2022-05-04

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!