Hogyan számoljuk el a fejlesztésre kapott támogatást államháztartási alrendszerben? - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

Hogyan számoljuk el a fejlesztésre kapott támogatást államháztartási alrendszerben?

fejlesztés könyvelés támogatás elszámolása

A támogatások könyvelése során a halasztott bevétel értéke és könyvelése más módon történik, mint az általános bevétel esetén, valamint a rá vonatkozó Áfa szabályok is kissé eltérőek. A vonatkozó törvények rendelkezései egyértelműek, így azok alkalmazásával könnyedén kezelhetőek ezen tételek.

Az államháztartási számviteli törvény alapján a nem visszafizetendő fejlesztési támogatásokat halasztott eredményszemléletű bevételként kell a nyilvántartásba felvenni. Ennek összegét a fejlesztések során megvásárolt eszközök bekerülési értéke határozza meg, nem pedig a fejlesztési támogatás összege.

A nem visszafizetendő fejlesztési támogatások nyilvántartásba vételéről az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 14. § (14) bekezdése, valamint az Áhsz. 25. § (10) bekezdése rendelkezik.

Mivel a fejlesztési támogatásból megvásárolt eszközöket bekerülési értéken kell nyilvántartásba venni, így az Áfa elhatárolásával kapcsolatos feladatok sem merülnek fel, mivel azokat a halasztott eredményszemléletű bevétel nem tartalmazza. Az Áfa ebben az esetben történő elszámolásáról és annak módjáról a gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet, 1. melléklet, XII. Egyéb gazdasági események elszámolásai fejezet, C) Általános forgalmi adó elszámolás cím foglalja össze, amely szabály egyértelmű könyvelési lépéseket határoz meg annak érdekében, hogy az adott szervezet a törvényeknek megfelelően járhasson el.

A törvény egyértelműen rendelkezik arról is, hogy a fejlesztési támogatás kapcsán keletkezett halasztott eredményszemléletű bevételeket mikor kell megszüntetni. A megszüntetésre az Áhsz. 25. § (10) bekezdése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 45. § (2) bekezdése alapján akkor kerül sor, amikor az eszköz bekerülési értékének elszámolása megtörténik. Emellett szintén meg kell szüntetni a bevételt akkor, amikor a bekerülési érték arányos részét költségként, ráfordításként számoljuk el, tehát selejtezés, értékcsökkenés vagy értékesítés esetén is.

Emellett meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a visszafizetendő támogatás ráfordításkénti elszámolásakor is.

A fentiek alapján tehát a törvények és szabályok úgy rendelkeznek a fejlesztési támogatásokról, hogy a maradványértéket és annak részét az eszköz könyvekből való kivezetésig halasztott eredményszemléletű bevételként kell szerepeltetni a könyvekben.

2021-04-27

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!