Home office alatt ellenőrizhető a munkavégzés? - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

Home office alatt ellenőrizhető a munkavégzés?

gdpr home office

home_office_munkavegzes_ellenorzese.jpg

A távmunkavégzés újraszabályozása a veszélyhelyzet alatt.

A július 2-án kihirdetett távmunkával kapcsolatos szabályok az Mt. 196-197. §-ai helyett a távmunkavégzésre vonatkozóan új szabályrendszert vezetett be, melyet a veszélyhelyzet során lehet alkalmazni. Az új rendelkezések alkalmazását a 2021. július 3-ától hatályos 487/2020. (XI.11.) Korm. rendelet előírásai tartalmazzák.

Változott a távmunkavégzés fogalmi meghatározása, mely alapján a távmunkavégzés a munkavégzés olyan formája, melyben a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató szákhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen végzi. A munkavégzés nem kizárólag számítástechnikai eszközzel történhet. A nem számítástechnikai eszközzel végzett munkára speciális szabályok vonatkoznak. Ebben az esetben a feleknek előre, írásban ki kell jelölniük a munkavégzés pontos helyszínét, mely a munkáltató által egészségügyi és munkavédelmi szempontból előzetesen megvizsgált helyiség lehet.

A számítástechnikai eszközzel történő távmunkavégzés esetén elegendő, ha a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeiről.

A távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásban a feleknek továbbra is meg kell állapodniuk, azt a munkáltató egyoldalúan nem rendelheti el. Az új szabály alapján a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmad részében végezhet munkát, azonban a felek ettől megállapodásukban eltérhetnek. A munkavállaló köteles az otthoni és a munkahelyi napokon is az eredeti munkaidő beosztása alapján végezni a munkáját. A felek megállapodása ettől eltérhet. A távmunkavégzés során a munkáltató utasítási joga - eltérő megállapodás hiányában - az ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.

A munkáltató ellenőrzési jogát távolról, számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolhatja, azaz a munkáltatónak joga van a munkavállalót az otthoni munkavégzéssel érintett napokon informatikai eszköz használatával, munkaidő figyelő szoftver alkalmazásával ellenőrizni. A munkáltató a munkaidő figyelő szoftver alkalmazásáról a munkavállalókat előzetesen tájékoztatni köteles.

Amennyiben a távmunkavégzés ellenőrzésére számítástechnikai eszköz alkalmazásával nincs lehetőség, a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolhatja. Az ellenőrzés kizárólag a munkavégzésre terjedhet ki, nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyén élő más személy számára aránytalan terhet.

Az otthoni munkavégzés esetén, amennyiben az megfelel a távmunkavégzés feltételeinek, továbbra is adható a minimálbér 10%-nak megfelelő költségtérítés, mely a munkavállalót az otthoni munkavégzéssel érintett napokra illeti meg. A költségtérítésben a feleknek írásban kell megállapodniuk.

Ha Ön is keresi a választ az otthoni és a hibrid munkavégzés adatvédelmi dilemmáira, jelentkezzen 2021. szeptember 13-ai képzésünkre >>

2021-08-10

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!