Megjelent a Periodika Extra 2024/2. száma - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Megjelent a Periodika Extra 2024/2. száma

periodika

Az idei év Periodika Extra 2024/1. számát követően megjelent a Periodika Extra 2024/2. száma!

Többek között a lapszámban helyet kapott ez a nagyon aktuális és izgalmas téma  dr. Palotay Pálma tollából.

Az Európai Parlament elfogadta a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabályt.

„Végre megvan a világ első kötelező erejű jogszabálya a mesterséges intelligenciáról, amely csökkenti a kockázatokat, lehetőségeket teremt, küzd a diszkrimináció ellen és átláthatóságot teremt. A Parlamentnek köszönhetően az elfogadhatatlan mesterséges intelligencia gyakorlatokat a jogszabály betiltja Európában, a munkavállalók és a polgárok jogai pedig védelmet élveznek. A mesterséges intelligencia hivatal hamarosan feláll, hogy támogassa a vállalatokat abban, hogy még a szabályok hatályba lépése előtt elkezdjék betartani azokat. Biztosítottuk, hogy a mestersé­ges intelligencia fejlesztésének középpontjában az ember és az európai értékek álljanak.” Brando Benifei (S&D, Olaszország) társjelentéstevő

Fenti sorok olvashatóak az Európai Par­lament sajtóközleményében, tekintettel arra, hogy 2024. március 13-án az Európai Parlament elfogadta a mesterséges intelli­genciáról szóló jogszabályt. https://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/TA-9-2024-0138_HU.pdf

A jogszabály célja a magas kockázatú mesterséges intelligencia (a továbbiak­ban: MI) szabályozása az alapvető jogok, a demokrácia, a jogállamiság és a környe­zeti fenntarthatóság védelme érdekében. Mindemellett ösztönzi az innovációt, és elősegíti Európa vezető szerepének kiala­kítását az MI területén.

A Rendelet egyrészt javítani igyekszik a belső piac működését azáltal, hogy egy­séges jogi keretet állapít meg, különösen a mesterségesintelligencia-rendszerek­nek (MI rendszerek) az uniós értékekkel összhangban történő, Unión belüli fejlesz­tésére, forgalomba hozatalára, üzembe helyezésére és használatára vonatkozóan.

Másrészt törekszik arra, hogy előmoz­dítsa az emberközpontú és megbízható mesterséges intelligencia (MI) elterjedé­sét, miközben biztosítja az Unióban az egészség, a biztonság és az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: Charta) rögzített alapvető jogoknak – többek között a demokráciának, a jogál­lamiságnak és a környezetvédelemnek – a magas szintű védelmét az MI-rendszerek káros hatásaival szemben.

Harmadrészt pedig céljai között sze­repel az innováció támogatása úgy, hogy a Rendelet biztosítja a mesterséges intel­ligencián alapuló áruk és szolgáltatá­sok határokon átnyúló szabad mozgását, ezáltal megakadályozva a tagállamokat abban, hogy korlátozásokat vezessenek be az MI-rendszerek fejlesztésére, piaci érté­kesítésére és használatára vonatkozóan, kivéve, ha ezt ez a Rendelet kifejezetten engedélyezi.

Tiltott alkalmazásnak minősülnek az olyan MI alkalmazások, amelyek sérthetik az uniós polgárok jogait.

Így többek között tilos az olyan MI-rendszerek forgalomba hozatala, üzembe helyezése vagy használata, amelyek célja vagy hatása az emberi magatartás jelentős mértékű olyan torzítása, amely valószínűsít­hetően jelentős károkkal jár, és azon belül is mindenekelőtt a testi vagy lelki egészségre. Tilos az érzékeny személyes adatokon (pl. politikai, vallási, filozófiai meggyő­ződés, szexuális irányultság stb.) ala­puló biometrikus kategorizálás vagy az arcfelismerő adatbázisok létrehozása olyan arcképek felhasználásával, ame­lyeket az internetről vagy zártláncú televíziós hálózatok felvételeiből nem célirányosan válogatnak le; tilos az oktatási intézményekben és a munkahelyen gépi érzelemfelismerő rendszerek alkalmazása, szociális pon­tozás a szociális viselkedés vagy szemé­lyes jellemzők alapján; tilos az olyan MI-rendszer alkalma­zása, amely képes manipulálni az emberi viselkedést, így megkerülve a szabad akaratot. A mesterséges intel­ligencián alapuló manipulatív techni­kák felhasználhatók arra, hogy nem kívánt magatartásformákra vegyék rá az embereket, vagy megtévesszék őket.

A cikk további tartalma Periodika előfizetéshez, vagy SALDO tagsághoz kötött. Váljon Ön is előfizetővé vagy SALDO taggá és használja ki a tagság által nyújtott szakmai támogatást!

 

 

2024-05-22

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!