Bértámogatási kérelem gyakorlati tudnivalói - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

Bértámogatási kérelem gyakorlati tudnivalói

bértámogatás igény kérelem kitöltési tudnivalók

2020. április 16-án lépett életbe a csökkentett munkaidős foglalkoztatás bértámogatásáról szóló 105/2020. (IV.10.) Korm. rendelet. Ezt a jogszabályt április 29-ei hatállyal módosította a 141/2020. (IV.21.) Korm. rendelet. A módosítás következtében kibővült a támogatásra jogosultak köre és egyszerűsödtek a támogatás feltételei. A módosított támogatási kérelem április 29-étől elérhető az NFSZ honlapján az alábbi linken: https://nfsz.munka.hu/cikk/601/ A támogatás igényléséhez és a kérelem kitöltéséhez segítséget ad az említett linken található tájékoztató.A bértámogatás annak a munkavállalónak igényelhető, akinek munkaidejét a vészhelyzet kihirdetésének napját (március 11.) követően csökkentették és a csökkentett munkaidő eléri az eredeti munkaidő 25%-át, de a 85%-át nem haladja meg.
A bértámogatás igényléséhez szükség van a munkaadó és a munkavállaló közösen tett kérelmére. Ezt a kérelmet minden – a bértámogatásban érintett - dolgozóval külön kell megírni. (Egy kitöltött kérelem mintát mellékelünk PDF formátumban.)
A támogatást a munkavállaló kapja, ezért a kérelemben meg kell jelölni a magánszemély számlaszámát vagy postai címét, ahová a támogatást kéri. A jogszabály értelmében az utalásra havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó 10-éig kerül sor. Bár a jogszabályból nem derül ki, de a foglalkoztatási szolgálat Tájékoztatójában szerepel, hogy a támogatás törthónapra is kérhető. Ez azt jelenti, hogy a támogatás kérhető hónap közben is, például május 8-tól. Ebben az esetben a munkavállaló májusban 8-ától 31-éig tartó időszakra járó arányos támogatást kapja, majd – mivel a támogatás 3 hónapra adható – június és július hónapokra egész havi támogatás jár, és végül augusztus hónapra 1-jétől 7-éig tartó időszakra ugyancsak arányosan adják a támogatást.

Kapcsolódó szakkönyv:
Támogatások számviteli elszámolása
Társasági adó és állami támogatások

A kérelemben a támogatás összegét és az azt meghatározó adatokat egy táblázatban kell szerepeltetni. A támogatás összegének kiszámításához a foglalkoztatási szolgálat honlapján található számolási táblázat ad segítséget. A táblázatban ki kell tölteni a kérelem benyújtásának napján hatályos nettó alapbért, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésének napján, a kérelem beadásakor, illetve a támogatás igénybevétele ideje alatt érvényes napi munkaidőt. Ezen adatok alapján a számolási táblázat kiszámolja a kieső munkaidőre járó nettó alapbért és a támogatás összegét. A kérelem benyújtásának napján hatályos nettó alapbér mezőbe azt az adó- és járulékkedvezményekkel csökkentett nettó bért szükséges beírni (Ft/hó), amelyet a kérelem beadásának napján a munkavállaló keresett. Annak a munkavállalónak, aki a járványhelyzet miatt járulékkedvezményben részesül (a járulékkedvezmény igénybevétele nem zárja ki a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásban való részvételt), vagy valamilyen személyi jövedelemadó-kedvezményt vesz igénybe, illetve nyugdíjas, a nettó alapbére magasabb összeg, mint annak, aki az általános szabályok szerint kötelezett az adó és járulék megfizetésére. A táblázatban az ő esetükben is a tényleges, vagyis a magasabb nettó alapbért kell szerepeltetni. A támogatás összegének kiszámítása során a program a nettó alapbér alapján kiszámolja a kieső munkaidőre eső arányos nettó bért és annak a 70%-át, a támogatás összegét. A támogatás maximális összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének (322.000 forint) általános szabályok szerint kiszámított nettó összegének (214.130 forint) a kieső időre eső részének 70%-át (ez 15%-os munkaidő csökkenés esetén maximum 22.484 forint, 50%-os munkaidő csökkenés esetén maximum 74.946 forint, 75%-os munkaidő csökkenés esetén maximum 112.418 forint).
A bértámogatásról szóló jogszabály előírása alapján, amennyiben a csökkentett munkaidő mértéke magasabb, mint a módosítás előtti munkaidő fele (az eredetileg napi 8 órás munkaviszony 4 órát meghaladó időtartamra, például 5 vagy 6 órára csökken), a támogatás megigénylésével a munkaadónak vállalnia kell, hogy a támogatás időtartama alatt a csökkentett munkaidő mellett a munkavállaló munkabére a támogatással együtt eléri a munkavállaló alapbérét. Ez az előírás a Kormányhivatallal egyeztetett álláspont alapján azt jelenti, hogy a támogatás időszaka alatt a munkavállalónak meg kell kapnia a kérelem benyújtásának napján hatályos nettó alapbérének (ami egyenlő a ténylegesen kézhez kapott összeggel) a vészhelyzet kihirdetésekor érvényes munkaidőre számított arányos összegének a támogatással csökkentett összegét.
Például, a napi 8 órában foglalkoztatott munkavállaló munkaidejét április 1-től lecsökkentették napi 6 órára. A csökkentett munkaidőre a dolgozó nettó 160 ezer forintot kap. Ebben az esetben a kieső munkaidőre (2 órára) járó arányos nettó alapbér 53.333 forint, így a csökkentés előtti 8 órára 213.333 forint jár. A dolgozónak havi 37.333 forintot folyósítanak támogatásként, így a támogatás időtartama alatt a munkáltató havi 176.000 forint (213.333-37.333) nettó bért fizet a dolgozónak. (A mellékelt kérelem minta az itt leírt adatok alapján került kitöltésre.)
A kérelemben meg kell jelölni azt az időpontot, amikortól a támogatást igénylik. A jogszabály szerint a támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg (a támogatás visszamenőlegesen nem igényelhető), ebből adódóan a támogatás igénylésének időpontja nem lehet korábbi a támogatás benyújtásának dátumától. Például a május 7.-én beadásra kerülő kérelem esetén a támogatás igénylésének kezdő napja május 8, vagy azt követő dátum. A támogatás három hónapra jár (a példa szerinti esetben május 8-tól augusztus 7-ig). (Minél később kerül benyújtásra a támogatási kérelem, annál későbbi időszakra tolódik ki a három hónapos támogatási időszak, amely alatt a csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak fenn kell állnia). A kérelem a vészhelyzet időtartama alatt, de legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő egy hónapig nyújtható be. A kérelmet 8 munkanapon belül bírálják el.
A munkaidő csökkentés létrejön (létrejött) a kérelem benyújtását megelőzően megkötött munkaszerződés módosítással. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kerül sor a munkaszerződés módosítására, az automatikusan módosul a kérelemben megjelölt módon a támogatásról meghozott határozat alapján a határozathozatal napján a támogatás tartamára.
A megváltozott munkaidőt jelenteni kell a NAV felé a 20T1041-es nyomtatványon a változást követő 15 napon belül. Abban az esetben, ha a támogatás folyósításának időtartama (3 hónap) alatt a csökkentett munkaidő módosításra kerül (akár növelik, akár tovább csökkentik) ezt a tényt a munkaadónak 2 munkanapon belül be kell jelentenie a kormányhivatalnak. Ebben az esetben a támogatásra való jogosultság megszűnik.
A kérelemben mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak jelölni kell, hogy az NFSZ honlapján található, a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatás feltételeit tartalmazó hirdetményt ismeri, az abban foglaltakat elfogadja, miszerint a 105/2020 (IV.10) Korm. rendelet feltételeinek megfelel.
A kérelemhez minden esetben csatolni kell a munkavállalók által kitöltött nyilatkozatot a munkaerőpiaci programba való belépésről.
Amennyiben a munkavállaló nem nyilatkozik a kérelemben arról a tényről, hogy vele szemben nem áll fenn az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség, az összeférhetetlenségi nyilatkozatot is csatolni kell a kérelemhez.
(A cikkben nem érintettünk a bértámogatás minden feltételét, a bértámogatás gyakorlati eljárása során alkalmazandó szabályokra helyeztük a hangsúlyt.)

2020-05-07

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!