Kártérítés, vagy kártalanítás? – Adómentes vagy áfás? - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Kártérítés, vagy kártalanítás? – Adómentes vagy áfás?

Figyelem, ez a cikk több mint egy éve nem frissült!

Gyakran merülnek fel a vállalkozások életében a fenti kérdések, melyekre gyakran adnak rossz válaszokat a mindennapi gazdálkodás során. Mit kell tudnunk ahhoz, hogy egy adott esetben jó döntést hozzunk?

Ahhoz, hogy egy pénzmozgás kapcsán el tudjuk dönteni, hogy kártérítésről, vagy kártalanításról van-e szó egyrészt az egyes definíciók pontos tartalmával kell tisztában lenni, másrészt ismerni kell a gazdasági esemény pontos részleteit.

Mindkét esetben a károkozásból kell kiindulni, de nem minden károkozás jogellenes. Az egyes kivételeket a Ptk. tételesen felsorolja.

Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt

  • a károsult beleegyezésével okozta;
  • a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a szükséges mértéket nem lépte túl;
  • szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben; vagy
  • jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás más személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezi.

Kártérítés: jogellenes magatartással okozott kár megtérítése, mely lehet szerződéses jogviszonyban, vagy szerződésen kívül okozott kár egyaránt.

Kártalanítás: jogszerű (nem jogellenes) magatartással okozott kár megtérítése.

Amint látható, a két dolog közötti fő különbség, hogy a károkozás jogellenesen, vagy jogszerűen történik.

Mivel a jogellenes károkozás esetén a felek közti viszonylatban nem történik áfa törvény szerinti termékértékesítés sem szolgáltatásnyújtás, a jogellenesen okozott kár megtérítése, azaz a kártérítés kívül esik az Áfa törvény hatályán, így arra nem kell áfát felszámítani és számlát sem kell kiállítani róla. Az áfa törvény értelmező rendelkezései között nevesíti is, hogy a kártérítés nem minősül ellenértéknek.

Kártalanítás kapcsán fontos minden esetben alaposan megvizsgálni, hogy a felek között történik-e a fizetett kártérítéssel ok-okozati összefüggésben álló termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, azaz a károsult részéről van-e a pénzösszeg átadáshoz kapcsolódó aktív vagy passzív magatartás. Amennyiben igen úgy kártalanítás az áfa törvény hatálya alá tartozik és a végzett tevékenységnek megfelelő áfa mértékkel adózik, valamint számlát kell kiállítani róla.

2016-09-05

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!