Botka Erika: A 2021-es üzleti év kiemelt zárási feladatai - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Botka Erika: A 2021-es üzleti év kiemelt zárási feladatai

periodika üzleti év

Figyelem, ez a cikk több mint egy éve nem frissült!

![periodika_2022_i.png](https://saldo.hu/storage/app/uploads/public/626/967/132/6269671324e95654670155.png) ##A koronavírus-világjárvány hatása a számviteli politikákra A számviteli törvény előírása alapján az üzleti évről készült beszámolónak megbízható és valós képet kell a gazdálkodási tevékenységéről mutatnia. 2021-ben a koronavírus-világjárvány sok vállalkozás termelő, kereskedelmi szolgáltató stb. tevékenységét befolyásolta, korlátozta, így időszakonként a vállalkozási tevékenység részleges vagy teljes leállítása is bekövetkezett. A vállalkozási tevékenység olyan mértékű beszűkülése is bekövetkezhetett 2021-ben, hogy akár a vállalkozás folytatásának elve is megkérdőjelezésre kerülhet (pl. vendéglátóipar). Azért, hogy a 2021-es üzleti évről megbízható és a valós képet mutató beszámoló készüljön, szükség lehet az eddigi számvitelpolitikai döntések módosítására. A tevékenység beszűkülésével indokolt lehet: * a vállalkozási tevékenységhez használt meghatározó tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének (használati idejének, maradványértékének) a módosítása, de bekövetkezhet terven felüli értékcsökkenés elszámolása is; * dönteni abban, hogy a 2021-ben indított új tevékenységekhez (pl. e-kereskedelem bevezetése) kapcsolódóan felmerült költségek aktiválásra kerülnek-e alapítás-átszervezési költségként vagy sem (azaz a 2021-es eredmény elbírja-e vagy sem ezeket a jelentős költségeket); * a mérlegkészítés időpontjának megváltoztatása; * a befektetések, a követelések értékelési szempontjainak megváltoztatása, valamint * a céltartalék-képzés rendszerének felülvizsgálata. Arra külön fel kell hívni a figyelmet, hogy a számviteli politika módosítását a 2021-es üzleti év kiegészítő mellékletében minden esetben be kell mutatni. A világjárvány következménye lehet az is, hogy ha a 2020-as és a 2021-es üzlet év beszámoló adatai nem összehasonlíthatóak, akkor a kiegészítő mellékletben ezt is külön be kell mutatni. ##Felfüggesztett kamatfizetések számviteli kezelése A vállalkozások likviditási helyzetének javítása érdekében a hitel- és kamatfizetések felfüggesztésre kerültek. A fizetés felfüggesztéséhez kapcsolódóan a gyakorlatban sokszor felmerül kérdésként, hogy a felfüggesztett kamatokat el kell-e vagy sem a 2021-es üzleti évre számolni. A kamatráfordítások elszámolásánál figyelembe kell venni... ###Tovább olvasná? [Fizessen elő a Periodika szaklapra!](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) Megrendelést követően azonnal hozzáférést biztosítunk a szaklap elektronikus változatához, és futárral megküldjük a folyóirat már megjelen idei lapszámait! [**Tovább az előfizetéshez >>**](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) ##Devizás tételek mérlegfordulónapi átértékelése A 2021-es üzleti év mérlegfordulónapi devizaárfolyamai magasabbak lettek a 2020-as mérlegfordulónapi árfolyamoktól, azonban 2021. év közben nagy árfolyammozgások voltak, így attól függően, hogy a devizás ügylet mikor került be a könyvekbe az átértékelés egyenlege lehet árfolyamveszteség és árfolyamnyereség is. Az átértékelés a következő devizaeszközökre vonatkozik... ###Tovább olvasná? [Fizessen elő a Periodika szaklapra!](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) Megrendelést követően azonnal hozzáférést biztosítunk a szaklap elektronikus változatához, és futárral megküldjük a folyóirat már megjelen idei lapszámait! [**Tovább az előfizetéshez >>**](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) ##Terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatása, terven felüli értékcsökkenés elszámolása A számviteli törvény 53. § (5) bekezdésének előírása alapján, ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. A koronavírus-világjárvány egyik következménye, hogy a vállalkozások a tárgyi eszközeiket forráshiány miatt nem tudják ütemterv szerint lecserélni, így az eredeti üzembe helyezéskor megállapított várható használati idő elteltével a tárgyi eszközöket tovább kell használniuk. A tárgyi eszköz üzembe helyezésekor meghatározták a várható használati időt, ez alapján a használati idő végén várható maradványértéket, és ezek figyelembevételével került a terv szerinti értékcsökkenés megállapításra és elszámolásra. A megállapított használati idő végén a tárgyi eszköz nettó értéke – fő szabály szerint – az üzembe helyezéskor megállapított maradványértékkel egyezik meg. A számviteli törvény 53. § (6) bekezdésének előírása alapján nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni a maradványértéket elért tárgyi eszköznél. Amennyiben az üzembe helyezéskor megállapított használati idő eltelik és az eszközt tovább használják... ###Tovább olvasná? [Fizessen elő a Periodika szaklapra!](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) Megrendelést követően azonnal hozzáférést biztosítunk a szaklap elektronikus változatához, és futárral megküldjük a folyóirat már megjelen idei lapszámait! [**Tovább az előfizetéshez >>**](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) ##Céltartalék képzése várható kötelezettségekre A számviteli törvény óvatossági elvéből következik, hogy a tárgyévi eredmény meghatározása során a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatokat és a feltételezhetően bekövetkező veszteséget akkor is, ha ezek az információk az üzleti év mérlegfordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között váltak ismertté. A céltartalékképzési kötelezettség független az adott év eredményétől, így a céltartalékot akkor is meg kell képezni, ha az adott üzleti év eredménye veszteséges. A céltartalék képzése egyéb ráfordításként kerül elszámolásra. A céltartalékot a képzés jogcíme szerinti esemény bekövetkezésekor (a veszteség elszámolásakor, felmerülésekor), illetve a képzési jogcím megszűnésekor kell feloldani. Így nyitás után jellemzően a céltartalék nem kerül automatikusan feloldásra. A céltartalék feloldása, megszűntetése az egyéb bevételek között kerül elszámolásra. A céltartalék képzésének és felhasználásának szabályait... ###Tovább olvasná? [Fizessen elő a Periodika szaklapra!](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) Megrendelést követően azonnal hozzáférést biztosítunk a szaklap elektronikus változatához, és futárral megküldjük a folyóirat már megjelen idei lapszámait! [**Tovább az előfizetéshez >>**](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) ##Új, nettó módon elszámolandó gazdasági események Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 2021-es üzleti évtől kezdődően több gazdasági esemény eredményét nettó módon kell elszámolni. Az új nettósított elszámolás... ###Tovább olvasná? [Fizessen elő a Periodika szaklapra!](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) Megrendelést követően azonnal hozzáférést biztosítunk a szaklap elektronikus változatához, és futárral megküldjük a folyóirat már megjelen idei lapszámait! [**Tovább az előfizetéshez >>**](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) ##Kapott támogatások elszámolása FEJLESZTÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁSOK A vállalkozás 2021-ben dönthet, hogy csak a mérlegfordulónapig befolyt támogatásokat számolja el, vagy ha nem folyt be a támogatás, vagy az előleggel való elszámolás nem történt meg, akkor a várható támogatási összeget a vállalkozás aktív időbeli elhatárolásként – az egyéb bevételekkel szemben – kimutatja, amennyiben a vállalkozás bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni. (A várható támogatás bevételkénti elszámolását akkor érdemes mérlegelni, ha a tárgyi eszköz üzembehelyezése a 2021-es üzleti évben megtörtént és így a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása megkezdődött.) Költség-ráfordításra kapott támogatások A jogszabály alapján a mérlegkészítés időpontjáig igényelt normatív támogatásokat 2021-re egyéb bevételként el kell elszámolni, ha azok tárgyévre, vagy a tárgyévet megelőző üzleti évekre vonatkoznak. Ha azonban a költség a tárgyévben... ###Tovább olvasná? [Fizessen elő a Periodika szaklapra!](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) Megrendelést követően azonnal hozzáférést biztosítunk a szaklap elektronikus változatához, és futárral megküldjük a folyóirat már megjelen idei lapszámait! [**Tovább az előfizetéshez >>**](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) ##Utólag adott/kapott engedmények számviteli elszámolása Az utólag adott/kapott engedmények a gyakorlatban jellemzően forgalmi és fizetési határidőhöz kapcsolódnak. FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ UTÓLAG ADOTT ENGEDMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA Ebben az esetben a számviteli elszámolás alapdokumentuma a két fél között létrejött értékesítési szerződés, megállapodás. Ebben kell rögzíteni, hogy a szerződéses feltételek teljesülése esetén milyen mértékű engedmény jár. A gyakorlatban... ###Tovább olvasná? [Fizessen elő a Periodika szaklapra!](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika) Megrendelést követően azonnal hozzáférést biztosítunk a szaklap elektronikus változatához, és futárral megküldjük a folyóirat már megjelen idei lapszámait! [**Tovább az előfizetéshez >>**](https://saldokiado.hu/periodika-szaklap-elofizetes-760?utm_source=saldohuperiodika)

2022-02-18

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!