Kisokos - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822

Kisokos

Az adózás világa rendkívüli összetettségéből fakadóan rengeteg egyedi fogalommal rendelkezik, amely időnként akadályt képezhet az eligazodásban azok számára, akik nem elég tájékozottak, jártasak vagy tapasztaltak az adózás terén. Segítségnyújtásként összeállítottunk egy Kisokos felületet, ahol az oldalunkon előforduló adózással kapcsolatos fogalmakról olvashatnak ezzel hozzájárulva szolgáltatásaink mélyebb megismeréséhez és megértéséhez.

 • ÁNYK

  Az ÁNYK egy program rövidített neve. A hatósági eljárásban használatos nyomtatványokat az Általános Nyomtatványkitöltő programmal lehet kitölteni, ez tehát az ÁNYK. A platform alapját egy egy JAVA alapú keretprogram adja, amelyet először az arra technikailag alkalmas számítógépre kell feltelepíteni. A telepítést követően tölthetők le az egyes ügymenetekhez (adózás, TB ügyintézés, stb.) szükséges nyomtatványok, amelyeket letöltés után szintén egyenként kell telepíteni.
 • ASP

  Az ASP az Application Service Provider szó rövidítéséből jött létre. Magyarországon az ASP – vagy ASP könyvelés fogalmával – leggyakrabban az önkormányzatok esetében találkozhatunk. Az ASP lényege gyakorlatilag, hogy a rendszer használók számára minden szükséges szoftvert és adatot felhő alapon tesznek elérhetővé, amelybe beletartozik többek közt az önkormányzatok iratkezelő rendszere, az önkormányzati települési portál, az elektronikus ügyintézési portál (elektronikusűrlap-szolgáltatással), a gazdálkodási, az ingatlanvagyon-kataszteri rendszer, az önkormányzati adórendszer, az ipari és kereskedelmi, valamint a hagyatékileltár-rendszer. Ezzel elérhetővé vált, hogy Magyarország számos önkormányzata egy egységes felületen végezhesse el különböző ügyeit és tranzakcióit, amely az ellenőrizhetőség mellett a munka nagyobb hatékonyságához is hozzájárul.
 • Audit

  Az audit bizonyítékok nyerésére használt eljárás, amely célja ezek megszerzésén túl azok objektív kiértékelése és módszeres, független dokumentációja az auditkritériumok alapján. Az auditkritériumok azok az előre lefektetett előírások, szabályok, szabványok, kézikönyvek és más kritériumok, amelyet az audit eredményeiknek kiértékelése során viszonyítási alapként használunk és az azoknak történő megfelelés mértékét vizsgáljuk.
 • EKÁER

  Az EKÁER az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer rövidítése. Az EKÁER bejelentési kötelezettség teljesítéséhez a NAV biztosít egy űrlapot, azonban, ha valakinek ezt napi szinten vagy rendszeres időközönként több szállítmány bejelentésekor kell kitöltenie, annak időrabló és körülményes lehet az űrlapra való belépés és az adatok ismételt, soronkénti megadása. A rendszer lehetőséget biztosít a kitöltés automatizációjára és folyamatos adattárolást biztosító, ellenőrzött és hivatalos NAV kapcsolatra épülő bejelentő rendszert kínál.
 • ERP

  Az ERP az Enterprise Resource Planning angol kifejezés rövidítése, amely gyakorlatilag az integrált vállaltirányítási rendszer angol megnevezése.
 • FIFO

  A FIFO egy raktározási elv, amely a First in First out szavak kezdőbetűiből áll össze. Lényege, hogy a raktárba legkorábban bekerült termék hagyhatja el először azt, ezzel garantálva a termékek optimális felhasználását. Egy élelmiszer raktár esetében ez az elv segít a szavatossági időknek megfelelő elosztásban.
 • Forprofit

  A forprofit azt jelenti, hogy egy adott szervezet tevékenysége üzletszerű és nyereségorinentált.
 • Gazdálkodó szervezet

  Ezalatt minden olyan szervezetet, vállalkozást vagy vállalatot értünk, amely a szükségletek kielégítésére irányuló szervezett tevékenységet végez, ami egyúttal a rendelkezésére álló erőforrások ésszerű hasznosítását is jelenti. A többi szereplőtől elkülönülve, önállóan működnek és kockázatvállalással egyetemben jövedelem és profitszerzésre törekszenek. Ily módon a versenyszféra valamennyi szereplője gazdálkodó szervezetnek minősül.
 • GDPR

  A GDPR az EU által 2016. májusában életbeléptetett adatvédelmi rendelet. A rendelet lefekteti, hogy minden szervezetnek rendelkezésére kell állnia egy érvényes adatvédelmi, adatkezelési belső szabályozásnak, amely meghatározza, hogy a partnerektől és ügyfelektől megszerzett adatokat hogyan tárolják és áramoltatják. A rendelet értelmében azok, akik ilyen adatokhoz jutnak, tevékenységüket szigorú szabályoknak megfelelően kell végeznie és erről tájékoztatnia kell azokat, akik személyes adataival bírnak.
 • Giro

  A Giro a bankok által használt elektronikus elszámolási rendszer, melynek segítségével az egymás közötti átutalásokat és egyéb tranzakciókat lebonyolítják, feldolgozzák.
 • Integrált vállalatirányítási rendszer

  Az integrált rendszerek lényege, hogy az egymástól különálló szervezeti egységekben keletkező és használt adatok, funkciók, folyamatok és jelentések nem különülnek el egymástól, hanem egy egységes rendszerben és adatbázisban tárolják őket. Ezáltal a felhasználók hatékonyabban tudnak együttműködni más szervezeti egységekkel a vállalatirányítási rendszer használata közben. Ez továbbá lehetővé teszi, hogy olyan folyamatok is hatékonyan elvégezhetőek legyenek, amelyek több szervezeti egységet is érintenek.
 • KATA

  A KATA a kisadózó vállalkozások tételes adója kifejezés rövidítése. Ezen adózási forma a mikrovállalkozások számára optimális, mivel lényegében egy összeg befizetésével minden járulékot és fizetendő adót ki tud váltani. A KATA adózási formában azonban nincs költségelszámolás, illetve az éves bevételi határ 12 millió forintban van meghatározva, így ez az adózási forma azok számára megfelelő, akik rendszerint alacsony költséggel működnek valamilyen szolgáltató tevékenység végzésével. A tételes adó 3 összegben van meghatározva: 25.000, 50.000 és 75.000 forint. A mértéke attól függ, hogy a vállalkozás végzése mellett van-e heti 36 óra munkát elérő munkaviszony. Amennyiben ez teljesül, a fizetendő összeg 25.000 forint. Amennyiben ez nem teljesül, a másik két összeg között a kisadózó dönthet. A magasabb összeg előnye nagyobb alapot biztosít, amely magasabb mértékű nyugdíjat és támogatásokat jelent.
 • KGR

  A KGR a Költségvetési Gazdálkodási Rendszer rövid formája. A KGR-ben foglalt modulok támogatják a költségvetés végrehajtásának szigorú ellenőrizhetőségét, valamint adatokat szolgáltatnak mind a pénzügyi kormányzat, mind az ellenőrzést végző szervezetek számára, ezzel biztosítva a pénzügyi-költségvetési kontrolling érvényesülését a költségvetés teljes életciklusára (K11 adatgyűjtő-beszámoló rendszer). Emellett a rendszer támogatja a központi költségvetési intézmények pénzügyi, gazdálkodási, könyvelési feladatainak ellátását is.
 • KIVA

  A KIVA, azaz a kisvállalati adó, kiváltja a szociális hozzájárulási adót, a szakképzési hozzájárulást és a társasági adót. Mértéke 11%-ra csökkent 2021. január 1-jétől. Kisvállalkozások számára egyszerűbb adminisztrációt, az adónemek kiváltását, valamint a személyi jellegű kifizetések mindössze 11%-os terhelését jelenti, továbbá a ki nem fizetett nyereség is adómentes. KIVA adózást alkalmazni abban az esetben előnyös, ha magas alkalmazottszám mellett a személyi jellegű kifizetések meghaladják a nyereséget vagy ha a cég növekedését előbbre helyezzük a nyereség növekedésénél.
 • Költségvetési szervezet

  A költségvetési szerv az államháztartás sajátos szervezeti típusa. A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. A költségvetési bármilyen olyan jogot megszerezhet és kötelezettséget vállalhat, amely megszerzését vagy vállalását törvény kifejezetten nem tiltja. A legfőbb különbség egy gazdálkodó szervezethez képest, hogy bár működésében hasonló, tevékenységi kört közfeladatok ellátása adja.
 • MS SQL

  Az MS SQL egy elsősorban üzleti felhasználók számára készült, a Microsoft által programozott adatbázis kezelő rendszer. Ezáltal funkcionalitásában, lehetőségeiben és alkalmazhatóságában jóval túlmutat a klasszikus adatbáziskezelő rendszereken. AZ MS SQL adatbázis és szerver használatával a kliens számítógépek bármikor beléphetnek a vállalati adatbázisba, ahol a tárol adatokat elemezhetik, tranzakciókat hajthatnak végre és új alkalmazásokat készíthetnek.
 • NAV 3.0

  A NAV 3.0 a Nemzeti Adó és Vámhivatal saját online számlázó rendszerének 3. főverziója. Az egyik legnagyobb változás, hogy már a magánszemélyek felé kiadott számlákat is le kell jelenteni, ennek megfelelően pedig egy új XML séma került bevezetésre a frissítéssel. Ezzel a NAV rendszere elérte a teljeskörűséget, mivel az adóhivatal így minden számlát lát, tehát megszűnhetnek a papír alapú számlák. Ez azonban privát vásárlók esetében adatvédelmi okokból nem tudja helyettesíteni a hagyományos számlát, így ebben az esetben továbbra is szükség van rá.
 • Nonprofit

  A nonprofit szervezetek jellemzője, hogy tevékenységükből keletkezett nyereségüket nem osztják szét a tulajdonosok, részvényesek között, hanem közösségi célok elérésére, megvalósítására használják azt.
 • Oracle

  Az Oracle szintén egy rendkívül széles körben elterjedt relációs adatbáziskezelő szoftver. Széles körű elterjedtségének és magasfokú kompatibilitásának köszönhetően rengeteg típusú és felépítésű számítógépen futtatható, ezért alkalmas ügyviteli rendszerek adatbázisainak kezelésére és más rendszerekkel való együttműködésre, amely nagyban megkönnyíti a szoftverek bevezetését és használatát.

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!