A fizetési kedvezmények általános szabályai - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

A fizetési kedvezmények általános szabályai

fizetési halasztás kedvezmények részletfizetés

A következőkben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény általános szabályai szerinti fizetési kedvezményekre vonatkozó szabályokat mutatjuk be, hogy eldönthető legyen, milyen kérelem felel meg a leginkább az adott helyzetben.
A részletfizetés, fizetési halasztás az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint két feltétel együttes teljesülése esetén engedélyezhető. Az egyik feltétel, hogy a tartozás keletkezése a kérelmezőnek nem felróható vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható, a másik feltétel pedig, hogy a fizetési nehézség átmeneti jellegű és az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Nincs törvényi akadálya annak, hogy az adózó olyan kérelmet nyújtson be, amelyben például hat havi halasztást kér, majd ennek letelte után kezdi el a tartozást részletekben megfizetni. Amennyiben az adózó ellenkező kérelmet nem terjeszt elő, az adóhatóság a részletfizetést egyenlő részletekben írja elő. Az adózó indokolt kérelmére akár eltérő mértékben is megállapíthatja az adóhatóság a részleteket, például úgy, hogy az első részletek összege kisebb, majd ahogy stabilizálta a pénzügyi helyzetét, a részletek összege növekszik.
A magánszemélyek esetében a törvény lehetővé teszi, hogy az első feltételt figyelmen kívül hagyva engedélyezzen az adóhatóság részletfizetést, vagy fizetési halasztást, amennyiben a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményire tekintettel súlyos megterhelést jelentene.
A törvény néhány esetben kizárja a részletfizetés, fizetési halasztás engedélyezését. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére, a levont jövedelemadóra, a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra, a beszedett idegenforgalmi adóra – vagyis azokra a tételekre, amelyeket a kifizető, munkáltató, adó beszedésére kötelezett mástól levont ún. „levont adók” – valamint a csoportos áfa alanyok részére.
Az adóhatóság a részletfizetést, fizetési halasztást feltételhez kötheti, ilyen lehet például a tartozás egy részének megfizetése. Az adóhatóság jellemzően a levont adók megfizetését a többi adótartozás részletekben történő megfizetésének feltételéül szabja.
Fontos kiemelni, hogy az általános szabályok szerint az adózónak kell igazolni azt, hogy a törvényben meghatározott feltételek az esetében fennállnak és rendelkezik olyan jövedelemmel, bevétellel, amely valószínűsíti, hogy részletfizetés, fizetési halasztás engedélyezése esetén a tartozás későbbi megfizetésére reális esély van. Ha tehát egy magánszemélynek több a havi kiadása, mint a bevétele, akkor nem valószínű, hogy reálisan tudja vállalni az adó részletekben történő megfizetését, vagy ha egy vállalkozás hosszabb távon egyáltalán nem rendelkezik árbevétellel és esély sincs arra, hogy a későbbiekben árbevétele keletkezik, szintén nem valószínűsíthető, hogy a tartozást részletekben meg tudja fizetni.
Az engedélyező határozat rendelkező részében fel kell hívni az adózó figyelmét arra, hogy amennyiben az esedékes részlet megfizetését elmulasztja, vagy az adóhatóság által szabott feltételt nem teljesíti, úgy az egész tartozás egy összeg esedékessé válik.
A részletfizetés, fizetési halasztás esetén az adóhatóság a jegybanki alapkamatnak megfelelő pótlékot számít fel, kivételes méltánylást érdemlő esetben azonban a pótlék felszámításától eltekinthet és kérelemre pótlékmentes részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezhet.
A kérelem elbírálására az adóhatóságnak a törvény 30 napot biztosít. Amennyiben a tényállás tisztázáshoz további adatokra van szükség és az adóhatóság hiánypótlásra szólíthatja fel az adózót, az ügyintézési határidőbe azonban nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól, annak teljesítéséig terjedő időtartam. A megbízható adózók a fizetési kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg kérhetik, hogy kérelmüket sürgősségi eljárásban bírálják el, ebben az esetben az ügyintézési határidő 15 nap. Sürgősségi kérelmet viszont csak a kérelem benyújtásával egyidejűleg lehet előterjeszteni, késedelmesen benyújtott kérelem esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
A gazdálkodó szervezetek által az általános szabályok szerint előterjesztett fizetési kedvezmény esetén 10 ezer Ft eljárási illetéket kell fizetni. Az egyéni vállalkozók kérelme illetékmentes, ugyancsak illetékmentes a magánszemély által előterjesztett kérelem.
Az általános szabályok szerint előterjesztett fizetési könnyítési kérelem esetén is hivatkozhat az adózó természetesen arra, hogy a fizetési nehézsége a koronavírus előidézte helyzetre vezethető vissza, amely az adózónak nem felróható. Az adóhatóság ebben az esetben vizsgálni fogja a törvényben előírt feltételek teljesülését, a tartozás későbbi megfizetésének valószínűségét.
Az adómérséklés szabályai lényegesen szigorúbbak az Art. szerint. Magánszemélyek esetében van csupán lehetőség a tőketartozás mérséklésére, jogi személyek, egyéb szerveztek esetében kizárólag a pótlék- és a bírságtartozás mérsékelhető, engedhető el.
Magánszemélyek esetében az adótartozás, valamint a pótlék- és bírságtartozás akkor mérsékelhető, engedhető el, ha a megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Nem mérsékelhetők a „levont adók”, a mérséklést az adóhatóság feltételhez kötheti – ez lehet például a tartozás egy részének megfizetése.
Egyéb adózók esetében a mérséklés, elengedés feltétele, hogy a pótlék, illetve a bírság megfizetése a gazdálkodási tevékenységet ellehetetleníti. Az adóhatóság ebben az esetben is köthet ki feltételt, jellemzően a tőketartozás megfizetése esetén mérsékli a pótlékot, illetve bírságot. Az egyéni vállalkozók esetében a tőketartozás elengedésére a magánszemélyekre vonatkozó szabályok teljesülése – vagyis a megélhetés súlyos veszélyeztetése esetén – lehetséges, de pótlék- és bírságtartozás elengedésére akkor is sor kerülhet, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenység ellehetetlenüléséhez vezetne.
A törvény a csoportos áfa alanyok, valamit a csoportos társaságiadó-alanyok esetében kizárja a tartozás mérséklését.

2020-05-06

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!